Wysokość rocznej podstawowej składki członkowskiej będzie podana po zebraniu Zarządu tj po 20 stycznia.

tkkfwodnik@gmail.com