SKŁADKA ROCZNA - CZĘŚĆ PODSTAWOWA
wynosi 200 zł.
Termin wpłaty składki do końca LUTEGO.


Inne elementy składki członka zwyczajnego i członka wspierającego będa ustalone i ogłoszone w marcu 2021.